Lidé neustále naříkají kvůli chamtivosti a sobeckosti naší doby! Naproti tomu já ze svého pohledu vidím svět, zvláště pak Paříž, obývaný samými Decii.[1]

Otevřete si tisíce knih, tisíce novin a tisíce pamfletů, kterými pařížské presy zaplavují každý den zemi. Nejsou snad všechny dílem světců?

Jaké zaujetí ve vykreslování hříchů našich dní! Jaká dojemná účast s masami! S jakou štědrostí jsou bohatí zváni, aby se rozdělili s chudými! Jaký zástup plánů na sociální reformy, sociální zlepšení a sociální organizaci! Existuje snad nějaký námezdní pisálek, který se nevěnuje starosti o blaho pracujících mas?

A přesto lidé mluví o sobeckosti a individualismu naší doby!

Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=778

Několik novin zaútočilo na mojí osobu. Přečtete si prosím mou obhajobu?

Nejsem nedůvěřivý člověk. Když někdo mluví nebo píše, tak mám za to, že říká čemu věří.

A přesto, když jsem si pročítal noviny, které mě napadly, zdálo se mi, že v nich naneštěstí nalézám důkazy opaku.

Co je předmětem sporu? Jedná se o zjištění, jestli je pro Vás výhodnější protekcionismus nebo volný obchod.

Věřím, že je to volný obchod a oni věří, že je to protekcionismus; potom spočívá na každém z nás, aby předložil důkazy v tomto sporu.

Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=770

Cítím, že je mou povinností představit čtenáři určitý — avšak běda, teoretický — komentář iluze, které daly vzniknout výrazy vysoké ceny a nízké ceny. Na první pohled se může zdát, že lidé budou považovat tento komentář za poněkud těžko pochopitelný; ale otázkou není, jestli je těžko pochopitelný, ale jestli je pravdivý. Věřím tomu, že je nejen naprosto pravdivý, ale je i obzvláště vhodný pro vzbuzení pochybností v myslích těch — není jich rozhodně malý počet — kteří mají upřímnou víru v efektivitu protekcionismu.

Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=760

„Cože! Vy máte drzost požadovat pro všechny občany právo kupovat, prodávat, vyměňovat a poskytovat si navzájem služby a to za ceny, které by si stanovili oni sami, a to pouze za podmínky, že tyto transakce budou probíhat čestně? Co se to snažíte provést — zbavit pracující jejich zaměstnání, jejich mzdy a jejich chleba?“

Tohle nám říkají někteří lidé. Vím, co si o tom mám myslet já, ale vždycky jsem chtěl vědět, co si o tom myslí samotní pracující. Přečtěte si více #8250;

Štítky: , ,
Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=737

Petice od Dobroděje Sedláčka, tesaře,
panu Cunin-Gridaine[1], ministru průmyslu a obchodu

Pane továrníku a pane ministře:

Jsem tesařem jako byl Ježíš; vládnu sekerou a hoblíkem abych Vám posloužil. Přečtěte si více #8250;

Štítky: , , , ,
Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=726

Proč se neustále zabývám tou suchopárnou vědou — politickou ekonomií?

Proč? Tato otázka je rozumná. Práce bývá většinou ze své podstaty tak nepříjemná, že člověk má právo se tázat k jakému účelu slouží.

Pojďme to prozkoumat a uvidíme. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=707

Poté, co se čtenář dopracoval — pokud se vůbec dopracoval — ke konci předcházející kapitoly, může zcela oprávněně zvolat: „Nuže, mýlil jsem se, když jsem obviňoval ekonomy, že jejich věda je suchá a chladná! Jaký to obraz lidstva! Loupež je zde prezentována jako všudypřítomná síla, taktak že ne jako zcela normální jev, jako něco, co si nasazuje ty nejrůznější masky a provádí se pod nejrůznějšími záminkami, ať již legálními či nelegálními, co zneužívá ke svým cílům vše nejsvětější, co střídavě těží ze slabosti a z důvěřivosti lidí a co neustále narůstá, přičemž míra jeho růstu odpovídá rychlosti, s níž se kolem člověka rozmnožují prostředky jeho obživy! Lze si vůbec představit ještě žalostnější obraz světa?“ Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Ekonomická sofismata II (1848)
Short Link: https://bastiat.cz?p=718