Knihy

Petice za zákaz slunce: a jiné absurdity ekonomie (2015)

Kolik oken musíme rozbít, abychom nastartovali růst ekonomiky? Máme zavést vysoká cla a všechno si vyrábět sami? Kdy konečně přinese dotování jedněch z peněz druhých prosperitu? Chceme všechno zboží exportovat? A hlavně – nekazí slunce kšefty elektrárnám a výrobcům žárovek? Tato kniha dokáže i tam, kde se současní ekonomové snaží situaci znepřehlednit rovnicemi, nabídnout zaostřený pohled na podstatu ekonomických problémů. Ta bývá často až triviální a její pochopení poskytne čtenáři možnost porozumět i komplikovanějším ekonomickým jevům. Životní dílo jednoho z nejvýznamnějších ekonomů klasického liberalismu Fréderica Bastiata odmítá státní nařízení a místo toho ukazuje, kterak vede dobrovolná spolupráce k nesrovnatelně lepším výsledkům. Útočí na samotné státní zřízení v zájmu toho nejdůležitějšího – svobody. Pevná vazba, 256 stran.

Obsažené texty: Ekonomická sofismata
Překlad: Karolína Koukolová, Luděk Liška
Vydal: Ludwig von Mises Institut 2015

V prodeji
V prodeji v e-shopu Liberálního institutu a u každého dobrého knihkupce
Dostupná je též elektronická verze


Co je vidět a co není vidět: a jiné záhady ekonomie

S touto knihou se čtenáři otevírají dva právem nejslavnější Bastiatovy eseje. Co je vidět a co není vidět brilantně vystihuje podstatu ekonomického uvažování a mělo by být pevně zabudováno v základu veškerého přemítání o ekonomických otázkách. Zákon, který v sobě kondenzuje základní témata liberálního smýšlení devatenáctého století a především je – na rozdíl od dnešní legislativy – ve svém sdělení jasný a přímý, by pak měl tvořit jádro úvah o uspořádání státu a jeho vztahu k občanům.

Obsažené texty: Co je vidět a co není vidět, Obchodní bilance, Zákon, Vlastnictví a zákon, Okrádání a zákon
Překlad: Karolína Koukolová, Luděk Liška
Vydal: Ludwig von Mises Institut 2016

V prodeji
V prodeji v e-shopu Liberálního institutu a u každého dobrého knihkupce
Dostupná je též elektronická verze


Co je vidět a co není vidět a jiné práce (1998)

Frédéric Bastiat, který patří k téměř neznámým autorům a v učebnicích ekonomie se o něm navzdory jeho rozsáhlému dílu většinou nedočteme, vycházel při sepisování svých textů z metodologického základu, který by mu mohli mnozí současní ekonomové, ale také novináři i politici (všechna tato povolání Bastiat vykonával) závidět – byl jím zdravý rozum. Ano, takové myšlenky se rozvíjely ve Francii v polovině minulého století. A jelikož myšlenky vycházející ze zdravého rozumu nemohou na rozdíl od komplikovaně vyhlížejících moderních sofismat zastarat, mají i českému čtenáři po téměř 150 letech mnohé co říci. Ve sbírce esejů, která je uvedena obsáhlou studií doc. Jana Pavlíka, nalezneme mimo hlavního eseje Co je vidět a co není vidět, který dal název celé sbírce, také slavné eseje Petice výrobců svící, Dva systémy etiky, Obchodní bilance (přetištěný v Laissez Faire říjen 1998) a výňatek z Bastiatovy hry Tři konšelé.

Obsažené texty: Co je vidět a co není vidět, Obchodní bilance, Petice výrobců svíček, Protekcionismus aneb tři konšelé, Dva systémy etiky + Frédéric Bastiat – myslitel svobody a harmonie (Ján Pavlík)
Překlad: Ján Pavlík
Vydal: Liberální institut 1998

V prodeji
V prodeji již není. Na webu Liberálního institutu je ke stažení zdarma.