Poznámka překladatele

Od odborné redakce k novému překladu

Množství uvedených překladatelů si jistě žádá vysvětlení. V první fázi vycházeli tři z nich – Vladimír Krupa, Petr Mach a Ján Pavlík – z převodu Ekonomických sofizmat do americké angličtiny. Ten sám o sobě špatný není, ba právě naopak, a mnohdy pomohl rozklíčovat nejednoznačná místa francouzské předlohy. Anglosasové – a Američané obzvlášť – překlady adaptují své kultuře, a tudíž tam, kde Bastiat mluví v náznaku, překladatel do angličtiny explicituje, vysvětluje, interpretuje. Ve snaze zpřístupnit komplikovaný styl čtenáři z textu vymizelo to, co je pro něj typické – dlouhé periody a promyšlená hierarchie interpunkce. V české kultuře ovšem panuje docela jiný přístup k překladu – co největší možná věrnost předloze. Neznamená to, že by čeští překladatelé neexplicitovali, nevysvětlovali, neinterpretovali a nekrátili souvětí – činí tak, pokud není zbytí, ale je to vždy jen jeden z možných postupů, nikoli metoda, strategie překladu.

V druhé fázi zadal vydavatel první verzi překladu k odborné redakci s ohledem na francouzskou předlohu. Ihned vyšlo najevo vše shora jmenované, český Bastiat s přestupní stanicí v anglickém adaptačním překladu byl své původní francouzské předloze na míle vzdálený. K novému překladu (spíše překladu, nežli opravě, protože v textu je více nového než původního) přistoupili tentokrát překladatelé dva – Karolína Koukolová a Luděk Liška, který na závěr celek stylisticky a terminologicky sjednotil.

Situace, pravda, nikterak ideální, jsme ovšem přesvědčeni, že českou podobu Bastiata přivedla k předloze podstatně blíže.

Popsaný postup osvětluje také dva prolínající se zdroje poznámek pod čarou. Po dohodě se zadavatelem byly v překladu ponechány relevantní poznámky anglického překladatele a naopak přibyly poznámky z francouzské edice. Vypuštěny byly pouze ty, které odkazovaly na další texty v rámci sebraných spisů. Základní referencí při konečném překladu byl IV. svazek souborného vydání Bastiatova díla z roku 1863: Œuvres complètes de Frédéric Bastiat mises en ordre, revues et annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Tome quatrième: Sophismes économique. Petit Pamphletes, I. Paris: Guillaumin et Cie,1863.

Luděk Liška