Frédéric Bastiat a české ekonomické myšlení

Dílo vynikajícího představitele Francouzské liberální školy Frédérica Bastiata, apoštola svobodného obchodu, jemuž byl udělen čestný přídomek „francouzský Cobden“, je českému čtenáři téměř neznámé. Průkopnický český překlad jeho nejslavnějšího a co se týče teoretických implikací nejdůsažnějšího spisu Co je vidět a co není vidět z r. 1923 (překladateli byli J. Kulhánková a E. Brachan, kniha vyšla ve vydavatelství Volné myšlenky československé v Praze) je dnes prakticky nedostupný, takže náš čtenář měl možnost setkat se s Bastiatem jen při příležitosti vydání jeho známého protisocialistického pamfletu Zákon (přel. L. Hlinovský, vyd.Academia, Praha 1991), který ve vzrušené atmosféře tehdejší doby, kdy se protisocialistická a protikomunistická stanoviska zdála něčím samozřejmým, nevzbudil patřičnou pozornost. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Nezařazeno
Short Link: https://bastiat.cz?p=1016

Tento článek je překladem článku Jaquese de Guenina (Cobden and League), doplněného o informace z několika dalších zdrojů, jako je Wikipedie; The political writings of Richard Cobden; Free trade and other fundamental doctrines of Manchester school od F. Hirsta, a Cyclopedia of political science od J. Lalora, což jsou zdroje volně dostupné na econlibrary.org

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných osob mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho vůbec kdy změnila.“ – Margaret Mead

Nacházíme se ve Velké Británii roku 1838, kdy je anglická společnost rozdělena do zhruba šesti společenských tříd: Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Nezařazeno
Short Link: https://bastiat.cz?p=992

Chtěl bych tady shromáždit Bastiatovo dílo, protože dosavadní weby, kde se dílo poflakuje, jsou jednak neúplné a jednak odpovídají technologiím z roku 1993, možná spíš 1893. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v Nezařazeno
Short Link: https://bastiat.cz?p=12