Author: Vladimír Krupa

Cobden a Liga proti obilným zákonům

Tento článek je překladem článku Jaquese de Guenina (Cobden and League), doplněného o informace z několika dalších zdrojů, jako je Wikipedie; The political writings of Richard Cobden; Free trade and other fundamental doctrines of Manchester school od F. Hirsta, a Cyclopedia

Top