Category: Ekonomická sofismata II (1848)

Dominance skrze průmyslovou převahu

„Stejně jako v čase války, kdy národ získává převahu nad svými nepřáteli skrze své technicky dokonalejší zbraně, může národ v čase míru získat převahu nad svými konkurenty skrze svůj pokročilejší průmysl?“ Toto je otázka nejvyššího zájmu ve věku kdy nikdo, jak se

Pravá a levá ruka

(Zpráva pro krále) Sire, když vidíme obhájce volného obchodu, jak drze šíří svoje doktríny a trvají na tom, že právo kupovat a prodávat je obsaženo v právu vlastnit (kousek nestoudnosti, kterou objevil jejich obránce pan Billault[1]), můžeme docela oprávněně pociťovat vážné

Malý arzenál obhájce volného obchodu

Pokud Vám někdo řekne: „Neexistují absolutní principy. Zákaz může být špatný a restrikce dobrá.“ Odpovězte: „Restrikce zakazuje dovoz všeho, čemu zamezí ve vstupu.“ Pokud Vám někdo řekne: „Zemědělství je základnou, která živí celou zemi.“ Odpovězte: „To co živí celou zemi není nezbytně

Něco jiného

„Co je to restrikce?“ „Částečný zákaz.“ „Co je to zákaz?“ „To je úplná restrikce.“ „Takže co platí pro jedno platí i pro druhé?“

Protekcionismus aneb tři konšelé

Důkaz ve čtyřech obrazech. Obraz I. Scéna se odehrává ve vile konšela Petra. Z okna je výhled do krásného parku. Tři osoby sedí u stolu poblíž krbu, v němž vesele praská oheň. Petr: Na mou věru, ať žije oheň! Není

Sůl, poštovní služby a tarif

Před několika dny lidé očekávali, že uvidí mechanismus zastupitelské vlády vytvořit zcela nový produkt, který z jejího soukolí dosud nedokázal vykrystalizovat: úlevu pro daňového poplatníka. Každý netrpělivě čekal na výsledek; experiment měl ovlivnit peněženky lidí stejně jako vzbudil jejich zvědavost.

Utopista

„Kdybych tak jen byl předsedou vlády jeho veličenstva… !“ „A co byste dělal?“ „Začal bych s … s … s tím, že bych byl ve velkých rozpacích. Protože konec konců bych neměl být předsedou vlády, pokud bych neměl většinu; neměl bych

Výběrčí daní

Dobroděj Sedláček, vinař. Natvrdlík, výběrčí daní. Natvrdlík: „Ty jsi vyrobil dvacet sudů vína?“ Dobroděj Sedláček: „Ano, a stálo mě to spoustu dřiny a potu.“ N: „Buď tak laskav a dej mi šest sudů toho nejlepšího.“

Loupežné subvencování

Lidé většinou shledávají moje psaní o ekonomických Sofismatech příliš teoretickým, abstraktním a s příliš mnoha metaforami. Nuže dobrá. Pokusím se nyní o triviální, banální a třeba i poněkud drsnější styl psaní. Přesvědčen, že veřejnost byla podvedena, aby přijala politiku protekcionismu,

Post hoc, ergo propter hoc

Toto je ten nejobvyklejší a nejklamnější ze všech omylů. Bída dopadne na Angličany. Přijde po dvou odlišných událostech: Reformě tarifů. Dvěma špatnými sklizněmi po sobě. Ke které z těchto dvou okolností by ta první měla být přiřazena jakožto následek k příčině?

Top