Category: Další eseje

Projev k návrhu zákona o zákazu dělnických spolků

Vážení poslanci: stojím zde, abych podpořil dodatek mého ctihodného přítele pana Morina; nemohu ho podpořit, aniž bych zároveň nerozebral návrh zákona, jak je předkládán výborem. Je nemožné projednat dodatek pana Morina, aniž bych zároveň nevstoupil, nedobrovolně ovšem, do všeobecné rozpravy;

Individualismus a bratrství

Nedávno se objevil systematický pohled na dějiny a osud lidstva, který je, jak se mi zdá, stejně nesprávný jako nebezpečný. Podle tohoto systému se podílejí na světovém dění tři principy : Autorita, Individualismus a Bratrství. Autorita se vztahuje na období aristokracie,

Zákon a loupež

[1] Vy nechcete, aby političtí ekonomové vyučovali a věřili ve volný obchod. To je jako byste říkali: „My nechceme, aby se političtí ekonomové zabývali společností, obchodem, hodnotou, morálkou, zákonem, spravedlností či vlastnictvím. My uznáváme pouze dva principy: útlak a loupež.“

Laissez faire

Laissez faire — nechte konat! — Aby nedošlo k nedorozumění, uvádím hned na začátku, že zde hovořím o konání věcí poctivých; stát je totiž zřízen právě proto, aby bránil v konání věcí nepoctivých. Jestliže si toto uvědomíme a vezmeme v úvahu nevinné činnosti

Co jsou peníze?

Úvodní poznámka — tento pamflet byl zveřejněn v roce 1849 v Journal des économistes. V USA Vyšel v roce 1877 přeložený do angličtiny včetně některých jmen a změněných reálií (dolary místo franků). Jelikož překladatel do češtiny při překladu pracoval s tímto anglickým textem, zůstaly tyto americké

Volební krédo z roku 1846 (dopis voličům z okresu Saint-Séver)

Vážení přátelé, jelikož mě někteří z vás přesvědčili, abych kandidoval v nadcházejících volbách, a jelikož bych rád předem věděl, s jakou podporou mohu počítat, oslovil jsem některé z voličů. Avšak běda! Podle jednoho jsem příliš pokrokový, podle jiného zas málo; jednomu se

Obchodní bilance

Pozn. V prvních měsících r. 1850 kdy probíhaly debaty o výdajové stránce státního rozpočtu pan Maugin naivně rozvíjel zastaralou a chybnou teorii vyrovnané obchodní bilance (Moniteur industriel 27.3.1850). Bastiat, který ji vyvrátil již ve svých Ekonomických sofismatech, se domníval, že je

Demokratům

Ne, nepletu se. Cítím, že mi v hrudi bije srdce demokrata. Jak se tedy stalo, že jsem tak často v opozici proti těm, jež se prohlašují za výlučné představitele demokracie? Musíme si navzájem porozumět. Má to slovo snad dva významy? Z mého pohledu

Vyhlášení války politické ekonomii

Tento článek z 13 června 1847 v Le Libre énchange byl reakcí na formální žádost Mimerelova výboru (Výbor na obranu domácího průmyslu) na zrušení kateder politické ekonomie, jež se posléze omezil na požadavek, aby teorie protekcionismu byla vyučována stejně jako

Akademické hodnosti a socialismus

Ctihodní poslanci: Předložil jsem váženému shromáždění pozměňovací návrh k zákonu o vzdělání, jehož obsahem je zrušení univerzitních hodností. Můj zdravotní stav mi bohužel neumožňuje přednést Vám tento návrh osobně. Dovolte mi tudíž uchýlit se k psané komunikaci. Otázka je velmi závažná. Jakkoli

Top