Author: Frédéric Bastiat

Mládeži Francie

Chuť učit se, potřeba v něco věřit, mysl imunní vůči starým předsudkům, srdce nedotčená nenávistí, zápal pro správnou věc, horlivost v citech, nesobeckost, loajalita, entuziasmus pro všechno dobré, krásné, upřímné, velkolepé a duchovní – to jsou neocenitelné dary mládí. Proto tuto knihu

Dominance skrze průmyslovou převahu

„Stejně jako v čase války, kdy národ získává převahu nad svými nepřáteli skrze své technicky dokonalejší zbraně, může národ v čase míru získat převahu nad svými konkurenty skrze svůj pokročilejší průmysl?“ Toto je otázka nejvyššího zájmu ve věku kdy nikdo, jak se

Pravá a levá ruka

(Zpráva pro krále) Sire, když vidíme obhájce volného obchodu, jak drze šíří svoje doktríny a trvají na tom, že právo kupovat a prodávat je obsaženo v právu vlastnit (kousek nestoudnosti, kterou objevil jejich obránce pan Billault[1]), můžeme docela oprávněně pociťovat vážné

Malý arzenál obhájce volného obchodu

Pokud Vám někdo řekne: „Neexistují absolutní principy. Zákaz může být špatný a restrikce dobrá.“ Odpovězte: „Restrikce zakazuje dovoz všeho, čemu zamezí ve vstupu.“ Pokud Vám někdo řekne: „Zemědělství je základnou, která živí celou zemi.“ Odpovězte: „To co živí celou zemi není nezbytně

Projev k návrhu zákona o zákazu dělnických spolků

Vážení poslanci: stojím zde, abych podpořil dodatek mého ctihodného přítele pana Morina; nemohu ho podpořit, aniž bych zároveň nerozebral návrh zákona, jak je předkládán výborem. Je nemožné projednat dodatek pana Morina, aniž bych zároveň nevstoupil, nedobrovolně ovšem, do všeobecné rozpravy;

Individualismus a bratrství

Nedávno se objevil systematický pohled na dějiny a osud lidstva, který je, jak se mi zdá, stejně nesprávný jako nebezpečný. Podle tohoto systému se podílejí na světovém dění tři principy : Autorita, Individualismus a Bratrství. Autorita se vztahuje na období aristokracie,

Zákon a loupež

[1] Vy nechcete, aby političtí ekonomové vyučovali a věřili ve volný obchod. To je jako byste říkali: „My nechceme, aby se političtí ekonomové zabývali společností, obchodem, hodnotou, morálkou, zákonem, spravedlností či vlastnictvím. My uznáváme pouze dva principy: útlak a loupež.“

Laissez faire

Laissez faire — nechte konat! — Aby nedošlo k nedorozumění, uvádím hned na začátku, že zde hovořím o konání věcí poctivých; stát je totiž zřízen právě proto, aby bránil v konání věcí nepoctivých. Jestliže si toto uvědomíme a vezmeme v úvahu nevinné činnosti

Co jsou peníze?

Úvodní poznámka — tento pamflet byl zveřejněn v roce 1849 v Journal des économistes. V USA Vyšel v roce 1877 přeložený do angličtiny včetně některých jmen a změněných reálií (dolary místo franků). Jelikož překladatel do češtiny při překladu pracoval s tímto anglickým textem, zůstaly tyto americké

Volební krédo z roku 1846 (dopis voličům z okresu Saint-Séver)

Vážení přátelé, jelikož mě někteří z vás přesvědčili, abych kandidoval v nadcházejících volbách, a jelikož bych rád předem věděl, s jakou podporou mohu počítat, oslovil jsem některé z voličů. Avšak běda! Podle jednoho jsem příliš pokrokový, podle jiného zas málo; jednomu se

Top